живи у XXI столітті

ДоСЕН — міжнародне дослідження соціально-
емоційних навичок

Дослідження вимірює навички, найбільш важливі для життя, зокрема для успіху в навчанні та на ринку праці.

Залученість

Регуляція емоцій

Взаємодія з іншими

Виконання завдань

Широта кругозору

1 Чому

Чому ДоСЕН

Це дослідження photo1 Організації економічного співробітництва та розвитку, яке вперше масштабно проводиться у світі, і photo2 Україна долучилася до нього.

ДоСЕН потрібне, щоб з’ясувати: що сприяє, та що перешкоджає формуванню соціально-емоційних навичок. Для цього у 15-ти країнах залучають 10- та 15-річних учениць і учнів.

За визначенням OECР, соціально-емоційні навички (які ще називають м’якими, гнучкими або навичками XXI століття, soft або life skills) — це індивідуальні здатності, риси і характеристики, які можна розвивати протягом життя та що важливі для навчальних досягнень, соціальних відносин і згуртованості, конкурентоспроможності на ринку праці, активної громадянської позиції й благополуччя людини загалом.

СЕН важливі для

 1. академічних успіхів
 2. конкурентоспроможності на ринку праці
 3. активної громадянської позиції
 4. благополуччя людини

СЕН охоплюють

 1. поведінкові моделі
 2. внутрішній стан
 3. підходи до вирішення завдань
 4. здатність управляти діями
 5. здатність розуміти та керувати емоційними станами
 6. уявлення про себе та світ, що втілюються в стосунках людини з оточенням
2 Хто

Хто досліджує

ДоСЕН здійснює Організація економічного співробітництва та розвитку (OEСР) photo
 • Лідер у царині моніторингу освіти і науки
 • Організатор всесвітньо-відомого дослідження якості освіти PISA
 • З 2019 року реалізує ДоСЕН (Survey on Social and Emotional Skills, SSES)

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)

Англійською — Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

До сайту ОЕСР

Понад 30 років ОЕСР є надійним партнером України в питаннях, пов’язаних з утіленням у нашій країні демократичних реформ, розвитком економіки, удосконаленням сектору державного управління тощо.

 • ОЕСР та освіта

  Однією із важливих сфер діяльності ОЕСР є реалізація різноманітних проєктів, спрямованих на розвиток освітніх систем. Так, ОЕСР проводить масштабні освітні дослідження, такі як PISA та PIAAC, на основі яких розробляють рекомендації щодо освітніх політик та реформ, необхідних для розвитку освітніх галузей різних країн.

 • Освітні проєкти
  ОЕСР в Україні

  У 2016 році Україна долучилася до Програми міжнародного оцінювання учнів і учениць — PISA, метою якої є порівняння освітніх системи близько 80 країн світу через вимірювання компетентностей учнівства із читання, математики та природничих дисциплін, прямо не пов’язаних з оволодінням шкільними програмами. Результати PISA є джерелом унікальних даних, які дають змогу приймати політичні рішення в галузі освіти, а також вивчати та переймати досвід передових освітніх систем.

photo

Неможливо також не згадати про підтримку України Андреасом Шляйхером, директором з питань освіти та навичок, радником з питань освітньої політики при генеральному секретарі ОЕСР. Цей всесвітньо відомий фахівець робить усе можливе, щоб створити умови для реалізації освітніх проєктів ОЕСР в Україні.

Хто проводить
ДоСЕН в Україні

3 навіщо

Навіщо це потрібно

photo

Андреас Шляйхер

директор Директорату освіти та навичок ОЕСР, спеціальний радник з освітніх політик генерального секретаря ОЕСР

Джерело

Академічні успіхи — лише один із чинників, що роблять людей, бізнеси та країни успішними. Роботодавці високо цінують м’які навички, і багато освітніх систем хочуть надавати їм пріоритет. Але завжди було важко надійно виміряти ці навички, а те, що не вимірюється, рідко затверджується. Наше дослідження стане новим словом у цьому.

photo

Сью Томпсон

освітянка, директорка з досліджень Австралійської ради з освітніх досліджень, менеджерка ДоСЕН у світі

Джерело

Розвиток когнітивних і соціально-емоційних навичок відбувається у взаємодії та взаємних впливах. Наприклад, діти, які мають добре розвинені навички самоконтролю чи наполегливості, схильні дочитати книгу або закінчити домашні завдання. Усе більше освітніх систем визначають соціально-емоційні навички як найважливіші для розвитку людини XXI століття.

photo

Олександр Елькін

голова ради ГО «ЕдКемп Україна»

За останній рік ми отримали чимало свідчень від українських педагогів, які ведуть уроки СЕЕН, про те, наскільки дієвим і помічним виявилося соціально-емоційне навчання в умовах війни: як потужно це підтримало учнівство, батьківство і власне освітян в умовах стресу, загроз, невизначеності. Тому так цінно вивчати — що сприяє, а що перешкоджає формуванню соціально-емоційних навичок, щоб спертися на цей досвід у подальшій відбудові України від наслідків війни. Завдяки дослідженню ми зможемо також дізнатися, яку роль відіграє в цьому процесі Нова українська школа.

photo

Руслан Гурак

голова Державної служби якості освіти

Міжнародне дослідження ДоСЕН дасть нам змогу подивитися на себе збоку, ніби вийшовши за межі, з-поза нашої освітньої системи. Безумовно, це дослідження виявить переваги і недоліки в реалізації освітньої стратегії України. Ми зможемо побачити, де слід поліпшити роботу, попрацювати з освітніми політиками, з питаннями підготовки та перепідготовки вчительства, співпраці з батьками та учнями, з громадами, освітніми управлінцями. Ми зможемо посилити певні складові соціально-емоційних навичок, покращити роботу так, щоб діти у школі отримували необхідні їм у житті м’які навички.

photo

Сергій Бабак

голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної ради України

Українські випускники школи в середньому на два роки відстають за рівнем навчальних досягнень від своїх європейських однолітків. І якщо дослідження PISA вимірює це через оцінку освітніх втрат, то ДоСЕН зробить це через вивчення соціально-емоційних навичок. І не лише в учнівства, а й у вчительства, батьківства.

photo

Сергій Колебошин

голова Консультативної ради з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти при Президентові України

Це не історія одного дня. Будь-яка зміна в освіті може показати результат через роки. Можна закупити нове обладнання, перерізати стрічку нової школи. Але побачити вчителя, який мислить по-новому, до якого хочуть йти діти – це важкий еволюційний процес.

photo

Тетяна Вакуленко

директорка Українського центру оцінювання якості освіти, національна координаторка PISA в Україні

Міжнародні дослідження в освіті для країн-учасниць – це, з однієї сторони, невичерпне джерело інформації про різні досвіди й підходи в галузі освіти, з другої, – надсучасний майданчик для діалогу з провідними світовими й регіональними лідерками і лідерами в політиці, управлінні, аналітиці, освітянській практиці. І найважливіше – це дзеркало, яке дає змогу побачити стан української освіти об’єктивно: без спотворень, прикрас чи упереджень.

photo

Іван Бех

директор Інституту проблем виховання НАПН України

Дослідження соціально-емоційних навичок вкрай необхідне системі загальної середньої освіти України, бо ця сфера розвитку особистості залишається терра інкогніта, землею невідомою. Донині українська педагогічна наука була раціоцентрованою у питаннях виховання і розвитку особистості. ДоСЕН дасть можливість збагатити її важливими даними про сформованість
соціально-емоційних навичок учнів, зокрема тих, хто навчається за програмою СЕЕН.

photo

Андрій Литвинчук

перший заступник директора Інституту освітньої аналітики

Міжнародне Дослідження SSES побудоване на стандартизованих підходах до формування вибірки, що забезпечує порівнюваність результатів України із іншими країнами, в т.ч. для ідентифікації сильних та слабких сторін системи. Стратифікована генеральна сукупність закладів загальної середньої освіти України з низкою субпараметрів дозволяє отримати національні результати в необхідних для якісного аналізу розрізах деталізації. Команда супроводу вибірки від ОЕСР, представлена іспанською 2E Estudios, Evaluaciones e Investigación, максимально оперативно та фахово працює з українською командою.

Докладніше про ДоСЕН у світі та в Україні

Дізнатись більше